• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Финансиране на екологично чист автобусен парк в София (2019)

Инфрапроект Консулт предостави финансови експерти на Консорциума между COWI Белгия и ППМ ООД в съответствие с договора между ЕИБ и COWI, Белгия за Техническа помощ за Столичен Автотранспорт ЕАД и Столична община относно варианти за финансиране на предложената програма за обновяване на автобусния парк в размер на 183 млн. евро.

Целта на техническата помощ бе следната:

  • да се оцени финансовата жизнеспособност и структурата, необходима на Столичен Автотранспорт ЕАД, за да финансира директно предложения проект за обновяване на автобуси в София чрез Договора за обществена услуга, в допълнение към други възможности за финансиране, включително лизинг автобуси
  • да подкрепи Столичен автотранспорт ЕАД и Столична община в потенциално кандидатстване за безвъзмездна помощ по програма ELENA за предоставяне на по-дългосрочна техническа помощ във връзка с проекта за обновяване на автобусите в София
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД