• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Система за отдаване на електромобили под наем в София (2017-2018)

По възложение на Столична община Инфрапроект консулт изготви Финансов анализ и оценка на финансовия ефект от въвеждане на система за отдаване на електромобили под наем на територията на град София. В резултат на анализа бяха направени предложения за условията за справедливо разпределение на ползите в зависимост от степента на поемане на риска и осъществяване на проекта чрез ПЧП и концесия.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД