• Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

 • Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Разширение на метрото в град Днипро, Украйна (2017-2018)

Компанията предостави ключови експерти на консорциума Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД и КОВИ – Белгия по проекта за техническа помощ за Разширение на метрото в град Днипро, Украйна, възлизащ на обща стойност 224 млн. евро. Предоставените услуги по договор и финансиране от Европейска Инвестиционна Банка обхващат:

 • Диагностичен анализ на съществуващата система на градския транспорт
 • Диагностичен анализ на институционалната и регулаторна рамка на градския транспорт и SWOT анализ с акцент върху взаимодействието на метрото и другите транспортни средства
 • Разработване на маркетингова и концепция за връзки с обществеността на станциите на метрото
 • Предложения за преодоляване на институционалните бариери
 • Предложения за преодоляване на регулаторните и фискални бариери
 • Обобщаващ доклад с изводи и препоръки
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД