Концесия на летище Пловдив (2017)

По възлагане на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Инфрапроект Консулт изготви технически, финансово-икономически, правен и екологичен концесионни анализи за възлагане на държавна концесия за строителство върху обект гражданско летище за обществено ползване Пловдив и проекти на обосновка на концесията, документация за концесията, включително проект на концесионен договор и проект на решение за откриване на процедура.