• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Концесия на летище Пловдив (2017)

По възлагане на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Инфрапроект консулт изготви технически, финансово-икономически, правен и екологичен концесионни анализи за възлагане на държавна концесия за строителство върху обект гражданско летище за обществено ползване Пловдив и проекти на обосновка на концесията, документация за концесията, включително проект на концесионен договор и проект на решение за откриване на процедура.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД