Изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране по Механизъм за свързване на Европа:

  • Отворен конкурс по транспорт 2015 за проекта: Модернизация на жп линията София – Драгоман – Железопътен участък Волуяк – Драгоман (2016 г.)
  • Отворен конкурс по транспорт 2014 за проекта: Разработване на железопътен възел София – Волуяк – Железопътен участък Волуяк – София (2014-2015 г.)