Финансиране на екологично чист автобусен парк в София (2019)

Инфрапроект Консулт предостави финансови експерти на Консорциума между COWI, Белгия и “ППМ” ООД в съответствие с договора между ЕИБ и COWI, Белгия за Техническа помощ за “Столичен Автотранспорт” ЕАД и Столична община относно варианти за финансиране на предложената програма за обновяване на автобусния парк в размер на 183 млн. евро.

Целта на техническата помощ бе:

  • да се оцени финансовата жизнеспособност и структурата, необходима на “Столичен Автотранспорт” ЕАД, за да финансира директно предложения проект за обновяване на автобуси в София чрез Договора за обществена услуга, в допълнение към други възможности за финансиране, включително лизинг автобуси;
  • да подкрепи “Столичен автотранспорт” ЕАД и Столична община в потенциално кандидатстване за безвъзмездна помощ по програма ELENA за предоставяне на по-дългосрочна техническа помощ във връзка с проекта за обновяване на автобусите в София.