Система за отдаване на велосипеди под наем в София (2014-2016)

По възлагане на Столична община Инфрапроект консулт в партньорство с Евролекс България изготви Маркетингово проучване и оценка на икономическата ефективност на възможностите и условията за доставка, монтаж, експлоатация и поддържане на велосипеди, велостоянки със заключващ механизъм, апарати за таксуване и информационни велопунктове на територията на Столична община.

В резултат на проучването дружеството изготви Обосновка на концесията, в т.ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, и проекти на документите съгласно Закона за концесиите за предоставяне на концесия за предоставяне на концесия за система за отдаване под наем на велосипеди на територията на Столична община.