Проект за реконструкция и електрификация на железопътна линия Свиленград – турска граница (2014)

Проектът е изготвен за Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Неговата основна цел е да сравни, актуализира и провери подходите, допусканията и следователно резултатите от анализите, направени преди подписването на споразумението за безвъзмездна помощ на проекта „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград-турска граница“ и след неговата реализация. Във връзка с проекта, компанията изготви:

  • Актуализиране на прогнозата на железопътния трафик;
  • Актуализиране на прогнозата за оперативни разходи и очаквани приходи в сравнение с докладваните данни;
  • Сравнителен анализ на инвестиции, разходи, приходи и други финансови показатели на проекта.