Изготвяне на формуляри за кандидатстване по Механизъм за свързване на Европа – Транспортни търгове 2014, 2015 и 2016 за железопътни проекти: “Развитие на жп възел София: Участък София – Волуяк, Развитие на жп възел София, участък Волуяк – Драгоман” и “Развитие на жп възел Пловдив” (2014-2017)

Компанията, самостоятелно или като подизпълнител на австрийския консултант Ай Си Консулентен, предостави съдействие на Национална компания Железопътна инфраструктура при изготвянето на формуляри за кандидатстване за финансиране по Механизма за свързване на Европа, включително преглед на наличните документи и попълване на съответните части от формуляра. Дейностите по проектите включват:

  • Преглед и актуализация при необходимост на АРП и други налични документи;
  • Попълване на части на Формуляра за кандидатстване в съответствие с насоките за кандидатстване за всеки търг, включително изготвяне на необходимите икономически и финансови изчисления;
  • Съдействие при попълване на част А в електронната система за подаване на проекти на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA).