Анализ на вариантите на трасето на АМ Струма Лот 3.2 (2019)

Компанията предостави консултантски услуги на Агенция Пътна инфраструктура във връзка с финансовото фазиране на проект за изграждане на Автомагистрала Струма, Лот 3.2 по Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. Анализирани бяха възможностите за финансово фазиране на проекта и бе оказано съдействие и консултиране във връзка с разработването и одобрението на проекта от страна на JASPERS и Европейската Комисия.