• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

През периода 2006-2007 компанията разработва концесионни анализи (финансово-икономически, правен, технически и екологичен анализ) за обект Централна минерална баня (реконструкция на северното крило и двата басейна в източната част на сградата и пристрояване на ресторант), като целта е експлоатацията на обекта като водолечебен и СПА център. В периода 2010–2011  концесионните анализи са актуализирани и е изготвена документация за предоставяне на концесия върху обект Централна минерална баня – водолечебен и СПА център.

През 2019 компанията разработва технико-икономическа експертиза с финансов модел за реконструкция на северното крило на Централна баня във „Водолечебно-оздравителен център”.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД