Изготвяне на Финансово-икономически анализ за концесия на плувни басейни в Благоевград (2004)

Като партньор на “Евролекс България” ООД компанията изготви Финансово-икономически анализ за обект Закрит плувен басейн и открити плувни басейни с плаж, кафе-сладкарница и други спортни и рекреативни съоръжения в Благоевград. Финансово-икономическият анализ е изготвен с цел предоставяне на обекта на концесия.