• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Проектът “Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в град Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй” се финансира от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013. Консултантските услуги за управление на проекта включват:

  • инвеститорски контрол
  • изготвяне на необходимите отчетни документи и доклади по изпълнението на проекта, включително финален доклад;
  • съдействие по провеждането на кореспонденцията във връзка с изпълнението, отчитането и разплащането на дейностите по проекта
  • цялостна методологична подкрепа в процеса на изпълнение на проекта.
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД