• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

По възложение на общините Разлог, Русе и Пловдив дружеството в партньорство с Лега Корп ООД и Евролекс България ООД изготви Обосновка на концесията, в т.ч. Правен, Финансово-икономически и Технически анализи, и проекти на документите съгласно Закона за концесиите за предоставяне на концесия на един мултифункционален спортен комплекс и на четири футболни стадиона, използвани от известни български футболни клубове от първа и втора дивизия. Предметът на концесиите включва реконструкция и модернизация на съществуващите сгради и съоръжения, както и изграждането на нови.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД