• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

В отговор на искането на правителството на България, правителството на Япония реализира проект за съживяване на района в Казанлък. Инфрапроект Консулт ООД участва в изпълнението на проекта като местен партньор на PADECO Co, Япония. Проектът имаше следните цели:

  • да се осигури трансфер на технически знания към българските партньори, така че планирането и осъществяването на регионалното развитие, в чиято основа е туризмът, да бъдат устойчиви
  • да се изготви модел на метода за планиране и функционална организация за регионално развитие и да се проправи път за неговото прилагане в цялата страна.
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД