Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (2011)

Като подизпълнител на “Националния център за териториално развитие” ЕАД фирмата извърши Анализ разходи-ползи и икономически анализ на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията.