• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Като подизпълнител на Националния център за териториално развитие ЕАД фирмата извърши Анализ разходи-ползи и икономически анализ на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД