• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Въз основа на одобрени от Направление Архитектура и Градоустройство на СО Предварителни проучвания за предоставяне на концесия за изграждане на обекти за спорт и атракции в парк „Христо Смирненски” и Паркоустройствен проект, фирмата изготви концесионни анализи и документацията за отдаване на концесия на Западния парк-представителна част”, разположен на територията на гр. София, район „Илинден“.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД