Изработване на документация за предоставяне на кадастрални услуги чрез концесия и публично-частно партньорство (2012)

По възлагане на Агенцията по геодезия, картография и кадастър компанията изготвя документация за определяне на осъществимостта за предоставяне на кадастрални услуги чрез концесия и публично-частно партньорство, включително Финансово-икономически анализ. Изготвените анализи обхващат районите от територията на страната, които осъществяват дейностите по кадастъра, а именно Службите по геодезия, картография и кадастър в София, Бургас, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч и Добрич.