• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

По възлагане на Агенцията по геодезия, картография и кадастър компанията изготвя документация за определяне на осъществимостта за предоставяне на кадастрални услуги чрез концесия и публично-частно партньорство, включително Финансово-икономически анализ. Изготвените анализи обхващат районите от територията на страната, които осъществяват дейностите по кадастъра, а именно Службите по геодезия, картография и кадастър в София, Бургас, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч и Добрич.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД