Концесионни анализи за находища за скалнооблицовъчни материали

Концесионни анализи за находища за скалнооблицовъчни материали:

  • Находище на варовици в община Мездра, област Враца;
  • Находища на гнайси в община Ивайловград и община Гърмен, област Благоевград.