Концесионни анализи за находища за скалнооблицовъчни материали (2013-2016)

Концесионни анализи за находища за скалнооблицовъчни материали – находище “Кобилино”, Община Ивайловград; находище за добив на скално-облицовъчни материали „Енджи Юг“ с участъци – „Изток“ и „Запад“, с. Горна Кремена, общ. Мездра