Концесионни анализи за находища за добив на строителни материали

  • находище на доломити в района на община Перник
  • находища на пясъци и чакъл в област София и Пловдив
  • находища на варовици в района на Угърчин и Димитровград
  • находища на мрамори в област Пловдив
  • находища на глини и пясъци в област София