Концесионни анализи за находища за добив на строителни материали

  • Находище на доломити в района на община Перник;
  • Находища на пясъци и чакъл в област София и Пловдив;
  • Находища на варовици в района на Угърчин, Димитровград и Добрич;
  • Находища на мрамори в област Пловдив и област Благоевград;
  • Находища на глини и пясъци в област София;
  • Находище на трахиандезити за трошен камък в област Бургас.