Концесионни анализи за находища за добив на метални полезни изкопаеми

  • Финансово-икономически анализ на находище за златосъдържащи руди “Чала”, област Хасково с цел оценка ефективността от експлоатацията на находището, оценка и предложение за размер на концесионното възнаграждение;
  • Финансов анализ на концесията за добив и преработка на медни руди от “Асарел Медет” АД за нуждите на компанията;
  • Финансово-икономически анализи на находища на оловно-цинкови руди в района на община Кюстендил и община Мадан.