Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК и изготвяне на проект на Наредба за критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им (2013)

engeneer

  • Изготвяне на сравнителен анализ на икономическите показатели на ВиК операторите
  • Участие в срещи с МРРБ, ДКЕВР, ВиК оператори и други заинтересовани лица с цел подготовка на Проект на наредба за критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им
  • подготовката на Проект на наредба за критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им