Изготвяне на Бизнес план и Комуникационна стратегия на общинско предприятие “Чистота – Искър” ЕООД (2012)

Предоставените услуги включват:

  • Разработване на Бизнес план за дейността на дружеството през периода 2012 – 2016 г.
  • Изготвяне на Комуникационна стратегия, базирана на основните дейности на компанията в управлението на отпадъци и извършването на комунални дейности и създадена да промотира европейските цели в областта на устойчивото управление на отпадъците, да подобри комуникацията със заинтересованите страни и репутацията и имиджа на дружеството.
  • Разработен е отделен план за комуникация, където е заложено прилагането на ключови инициативи от стратегията в краткосрочен план.

Клиент:  ОП “Чистота – Искър” ЕООД