Енергийна стратегия за смекчаване на последиците от ранното затваряне на блоковете от тип ВВЕР-440 на АЕЦ “Козлодуй” (2006-2007)

Компанията участва като поддържащ партньор на МИЕ и междуведомствената работна група при изпълнението на Енергийна стратегия за смекчаване на последиците от ранното затваряне на блоковете от тип ВВЕР-440 на АЕЦ “Козлодуй”.