• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Проектът се изпълнява от канадската компания SNC Lavalin Inc.

Приемането на Закона за енергетика през 2003 г., в съответствие с Директива 2003/54/ЕС, налага разделянето на дейностите по пренос и организация на електроенергийния пазар от дейностите по производство и доставка на електроенергия. Във връзка с това, SNC Lavalin Inc. извършва проучване, имащо за цел да се предложи нова организация на българския електроенергиен сектор чрез преструктуриране на НЕК ЕАД и възможността за създаване на холдингова структура, обединяваща публичните дружества, извършващи дейностите в електроенергийния сектор.

Предложението включва възможността за създаване на ново дружество, което да поеме функциите на оператор на електроенергийната система, администратор на балансиращия пазар и експлоатация и поддръжка на преносната мрежа. Предложеният модел предвижда НЕК да продължи да изпълнява функциите на обществен доставчик, на производител от ВЕЦ и ключова фигура на електроенергийния пазар.

Инфрапроект консулт ЕООД изпълнява функцията на местен консултант в проекта. Компанията изпълнява основно поддържаща роля при оценката на съществуващата организация и бюджет на НЕК ЕАД и организира връзките със заинтересованите страни.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД