Обзор на енергийния сектор в България – електроенергетика и енергийна ефективност (2014)

Проектът се изпълнява чрез възлагане и финансиране от Световна банка. Дейностите на консултанта обхващат изготвянето на две проучвания за енергийна ефективности поносимост в енергийния сектор. Целта на проучването е да се оценят социалното въздействие и мерките за смекчаването му, свързани с реформата в тарифите за електростнабдяване. Проучването включва специфичен анализ на конюнктурата в България, Хърватска и Румъния и изготвянето на съответните доклади. Експертите на компанията осигуряват данните, събирането на информация и проучването и изготвянето на доклади за България.