Икономическа оценка и анализ на дългосрочните разходи-ползи (до 2020) във връзка с изискванията на Директива 2009/73/ЕО за въвеждане на интелигентни системи за измерване от газоразпределителните дружества в България (2013)

Компанията изготви за частни клиенти икономическа оценка и анализ на дългосрочните разходи-ползи (до 2020), във връзка с изискванията на Директива 2009/73/ЕО за въвеждане на интелигентни системи за измерване от газоразпределителните дружества.

Инфрапроект консулт изпълни следните дейности:

  • Анализ на местните условия
  • Анализ на разходите и ползите
  • Оценка на резултатите, външните фактори и социалното въздействие