Инсталиране на газопреносна система за природен газ в 13 града на Южен Централен район в България, без изграждане на отклонения за високо налягане” съгласно Международния фонд за извеждане от експлоатация на АЕЦ Козлодуй (2008-2010)

Компанията предоставя консултантски услуги на частен клиент съгласно Договора му с Европейска банка за възстановяване и развитие за изпълнение на проект „Инсталиране на газопреносна система за природен газ в 13 града на Южен Централен район в България, без изграждане на отклонения за високо налягане”, финансиран от Международния фонд за извеждане от експлоатация на АЕЦ Козлодуй.