• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Рамкова политика за преминаване към „зелена икономика“ – България: Преглед на най-добрите практики в прилагането на задълженията за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и финансови ефекти от тях (2018)

Като партньор на фирма Икономик Кънсалтинг Асошиътс Лтд (ECA Ltd.), Великобритания, Инфрапроект консулт ЕООД участва в изготвянето на доклад относно най-добрите практики в прилагането на задълженията за енергийна ефективност и финансовите последствия от въвеждането им. Извършените по проекта дейности включват:

  • Преглед на действащите и проекто-регулациите, свързани със схемата за ЗЕЕ в България
  • Оценка на финансовите последици за задължените страни от схемата за ЗЕЕ чрез идентификация на потенциала за прилагане на мерки за енергийни спестявания
  • Въвеждане на данни в модела за оценка на финансовите последици

Проектът се финансира от Европейска банка за възстановяване и развитие.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД