Газификация на Югоизточна Европа (2006)

Компанията предоставя консултантски услуги по проекта като партньор на Еconomic Сonsulting Аssociates, Великобритания