• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Експерти на Инфрапроект консулт ЕООД, като част от консултантския екип на Евролекс България ООД, предостави консултантски услуги по отношение на финансовите условия във връзка с проучване на възможностите за създаване на общински енергиен център на Столична община, което е част от „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива“ за периода 2017-2019 г.

Предоставените консултантски услуги обхващат:

  • Проучване на подобни енергийни центрове на местно или национално ниво в страни от ЕС.
  • Въз основа на проучения опит, изготвяне на оценка на определени функции и дейностите за тяхното изпълнение. В тази връзка, експертите на Инфрапроект консулт ЕООД изготвиха финансово-икономическа обосновка.
  • Изготвяне на пакет документи за създаване на общински енергиен център на Столична община съгласно одобрените параметри. Експертите в екипа изготвиха конкретно предложение за необходимите стъпки, които следва да се предприемат за създаване на центъра, обхват на функциите на центъра, структура и численост на персонала, вкл. функционално разпределение и описание, формиране на бюджет и управление на общински енергиен център на Столична община.

Клиент: Столична община

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД