ECA, Великобритания: Проучване на пазара на електроенергия за изграждане на соларен парк в с. Караджалово (2012)

Като местен партньор на Economic Consulting Associates „Инфрапроект консулт“ ЕООД разработва Проучване на пазара на електроенергия за изграждане на соларен парк в с. Караджалово, част от процеса на due diligence, целящ оценка на потенциалното финансиране на централата. Проектът е финансиран от International Finance Corporation (IFC), UniCredit and Overseas Private Investment Corporation (OPIC)