Икономическа оценка и анализ на дългосрочните разходи-ползи /до 2020 г/ във връзка с изискванията на Директива 2009/73/ЕО за въвеждане на интелигентни системи за измерване за две газоразпределителни дружества в България (2013)

Компанията изготвя за частен клиент Икономическа оценка и анализ на дългосрочните разходи-ползи /до 2020 г/ във връзка с изискванията на Директива 2009/73/ЕО за въвеждане на интелигентни системи за измерване за Ситигаз България ЕАД

Инфрапроект консулт изпълнява следните дейности:

  • Отчитане на местните условия
  • Анализ на разходите и ползите
  • Оценка на резултатите, външните фактори и социалното въздействие