• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Проект DESIREE GAS има за цел да осигури ефективен механизъм за подкрепа на газификацията на българските домакинства в съответствие с изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС. Финансира се от Международен фонд „Козлодуй“, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие и се управлява от Министерство на енергетиката на Република България. Бюджетът на проекта възлиза на 10 млн. евро. Проектът се изпълнява чрез газоразпределителните дружества в България.

 

Проектът стартира през месец септември 2015 г., като през 2018 г. спира приемането на заявления, поради изчерпване на бюджета. Проектът приключва до средата на 2021 г, когато се очаква да са изплатени всички одобрени безвъзмездни финансови средства.

 

Като подизпълнител на гръцката консултантска компания Ел Ди Кей Кънсалтънтс, енджиниърс енд пленърс СА (LDK Consultants Engineers and Planners S A), Инфрапроект консулт ЕООД участва както в подготовката на схемата DESIREE за подпомагане на битовата газификация в страната, така и в нейната реализация при проверката и одобрението на проектите за газификация, заявени от битовите потребители в газоразпределителните региони в България.

Дейностите по проекта включват:

  • Подготовка на проектите на документация за схемата, подлежащи за одобрение от МЕ и ЕБВР
  • Проверка на допустимостта на заявените проекти за газификация
  • Проверка на административните и финансови документи и съответствието им с изискванията на проекта
  • Проверка на техническата допустимост и изпълнението на СМР по индивидуалните заявления.
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД