DESIREE GAS    Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България (2015-2021)

Проект DESIREE GAS има за цел да осигури ефективен механизъм за подкрепа на газификацията на българските домакинства в съответствие с изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС. Финансира се от Международен фонд “Козлодуй”, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие и се управлява от Министерство на енергетиката на Република България. Бюджетът на проекта възлиза на 10 млн. евро. Проектът се изпълнява чрез газоразпределителните дружества в България.

Проектът стартира през месец септември 2015 г., като през 2018 г. спира приемането на заявления, поради изчерпване на бюджета. Проектът приключи в средата на 2021 г, когато бяха изплатени всички одобрени безвъзмездни финансови средства.

Като подизпълнител на гръцката консултантска компания Ел Ди Кей Кънсалтънтс, енджиниърс енд пленърс СА (LDK Consultants Engineers and Planners SA), “Инфрапроект консулт” ЕООД участва както в подготовката на схемата DESIREE за подпомагане на битовата газификация в страната, така и в нейната реализация при проверката и одобрението на проектите за газификация, заявени от битовите потребители в газоразпределителните региони в България.

Дейностите по проекта включват:

  • Подготовка на проектите на документация за схемата, подлежащи за одобрение от МЕ и ЕБВР;
  • Проверка на допустимостта на заявените проекти за газификация;
  • Проверка на административните и финансови документи и съответствието им с изискванията на проекта;
  • Проверка на техническата допустимост и изпълнението на СМР по индивидуалните заявления.