Финансова обосновка за границата на икономическа ефективност на инвестициите за присъединяване на клиенти на СИТИГАЗ България

Инфрапроект Консулт изготви финансова обосновка за определяне на границата на дължината на отклонението към обществено-административен и търговски и към битов клиент за неговото присъединяване, при която се запазва постигането на нормата на възвръщаемост на капитала, одобрена от КЕВР, съгласно Бизнес плана за периода 2022-2026 г. за териториите на газоразпределителни райони Община Габрово и Община Силистра.