• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Регионално проучване за енергийна ефективност и енергийна поносимост в България (2014)

Проектът се изпълнява чрез възлагане и финансиране от Световна банка. Целта на проекта е да проучи социалните въздействия и осъществимите мерки по отношение реформата на тарифите за електричество. Като местен консултант, “Инфрапроект консулт” ЕООД оказва съдействие при изготвянето на регионален анализ за България, като извършва дейности по събиране и обработка на данни и информация по отношение на енергийната поносимост и енергийната ефективност в България.

 

 

 

 

 

 

 

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД