Проучване на пазара за изграждане на соларен парк в с. Караджалово (2012)

“Инфрапроект консулт” ЕООД, като местен партньор на Economic Consulting Associates (ЕСА), участва с проучване на пазара на електроенергия във връзка с инвестиция за изграждане на 60.4 MWp соларен парк в с. Караджалово. Проучването е част от процеса на due diligence, който се извършва с цел оценка на потенциалното финансиране на централата. Проектът се финансира от International Finance Corporation (IFC), Uniсredit and Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

Обхватът на услугите включва:

  • Преглед и коментари относно структурата на вътрешния енергиен пазар;
  • Анализ на търсенето на пазара на електроенергия;
  • Анализ на производствения и преносен капацитет;
  • Анализ на цените на електроенергията на едро и за крайния потребител, както и на разпределителните дружества.