• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Столична община: Финансов анализ и сравнение на вариантите за финансиране на изграждането на седем МВЕЦ по протежението на водоснабдителната система на София (2005)

Фирмата извършва оценка на проектите за изграждане и експлоатация на седем МВЕЦ, групирани в три пакета на базата на дългосрочно финансово моделиране. Оценени и сравнени са три варианта на финансиране на проектите, включително с публично-частно партньорство.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД