• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Проект за техническа поддръжка на електрическите системи в Югоизточна Европа – Канадска агенция за международно развитие (2001-2002)

„Инфрапроект консулт” ЕООД работи като местен консултант. Проектът включва разглеждането на въпроси като либерализация на електроразпределителния сектор, въвеждане на нови пазарни идеи, структуриране на TSO, стимули за енергийна ефективност, участие в подготовката на подзаконови нормативни актове и др.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД