• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Световна банка и PPIAF: Bulgaria: Развитие на газоразпределителни мрежи (2002-2003)

„Инфрапроект консулт” ЕООД е асоцииран консултант към Асоциацията на икономическите консултанти, Великобритания, и изготвя анализи на съществуващите дейности по газоразпределение, както и анализи на регионите, в които предстои изграждане на газоразпределителни мрежи в бъдеще.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД