• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Предварителна оценка на Плана за икономическо развитие до 2006 год. – Европейска Комисия (2001)

При оценяването на Третата ос на развитие на Националния план за икономическо развитие управителят на „Инфрапроект консулт” ЕООД е консултант за секторите Енергетика, Инфраструктура и Околна среда.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД