• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Консултантски услуги – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (2000)

Дружеството изпълнява консултантски услуги във връзка с разработването на подзаконови нормативни актове за ценообразуването и тарифите на природния газ, общи условия на договорите, а също така и правни и финансови оценки на фирми, работещи в енергийния сектор.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД