• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Консултантски услуги в газоразпределението – Общини Варна, Русе, Ловеч (2000)

Дружеството има богат опит като консултант в областта на газоразпределението в редица общини в България. Обхватът на работата включва правни анализи на потенциалните концесионери за газоразпределение, разработване на дългосрочни финансови модели на инвестиционни проекти, условия на бъдещите договори.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД