• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Европейска комисия: Икономически, екологичен и социален ефект от ранното затваряне на ВВЕР 440 реактори от АЕЦ Козлодуй (2003-2004)

Като местен консултант на фирмите ARCADIS и Plejades, фирмата е ангажирана с оценка на последствията от предсрочното затваряне на реакторите, както и с подготовка на елементи за стратегия за смекчаване на идентифицираните последствия – оценка на последствията за енергийния сектор, цената на електричеството и цената за крайния потребител.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД