• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Частен клиент: Изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждане на газопровод за присъединяване на общините Етрополе, Мирково, Златица, Пирдоп и Челопеч към мрежата на Булгартрансгаз (2006-2007)

Компанията изготвя пазарна и проектна оценка на инвестицията, включително анализ на риска и чувствителността на проекта.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД