• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Проекти

Енергетика

Инфрапроект консулт ЕООД участва в разработването на редица енергийни проекти, финансирани от Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване...

Прочетете повече
Транспорт

Над 15 години опит в предоставянето на консултантски услуги на публични и частни клиенти за проекти, обхващащи всички форми на градския и национален транспорт, включително...

Прочетете повече
Регионално развитие

Дейностите, свързани с регионалното развитие имат за цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост в различните територии. В тази насока...

Прочетете повече
Околна среда и води

Самостоятелно или в обединение Инфрапроект Консулт ЕООД участва в подготовката и управлението на редица инфраструктурни проекти в областта на околната среда...

Прочетете повече
Миннодобивен сектор

„Инфрапроект консулт” ЕООД изготвя анализи на финансовото състояние на минни дружества и правни, финансово-икономически, екологични и социални обосновки за отдаване на концесии...

Прочетете повече
Инженерно-консултантски

Инфрапроект консулт ЕООД участва като Изпълнител на инженерно-консултантски услуги в редица проекти основно в сектор Транспорт за разширението на метрото в град София...

Прочетете повече
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД