„Ангажираност, мотивация и лично отношение за успеха на нашите клиенти”

Д-р икон. Розалина Козлева е управител на компанията с над 30-годишен професионален опит и 20-годишен опит в подготовка, оценяване и управление на инвестиционни проекти, включително такива финансирани със средства на Европейския съюз. Участвала е в подготовката за финансиране със средства на ЕС на редица големи проекти в България. От 15 години е лектор по проектно оценяване в магистърска програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Председател е на Контролния съвет на Българската минно-геоложка камара и член на Управителния съвет на Българската Асоциация по подземни води.

Клиентите на “Инфрапроект консулт” ЕООД могат да разчитат на екип от висококвалифицирани експерти с икономическо, юридическо и инженерно образование, и асистенти, които са добре подготвени и познаващи условията на местния пазар. Разполагаме и с богата мрежа от местни и чуждестранни партньори – експерти в областта на околната среда, минното дело, геологията и хидрогеологията и др., които допълват възможностите ни да се справим с предизвикателствата пред нашите клиенти.