• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Общини и общински организации

Инфрапроект Консулт е наясно със спецификата на органите на местно управление в страната. Разполагащи с ограничен бюджет, общините имат за цел да подобряват услугите, които предоставят на местно ниво, най-често чрез реализиране на проекти по различните оперативни програми, както и чрез отдаването на някои услуги на концесии. Сред нашите клиенти са:

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД