Международни организации и финансиращи институции

Инфрапроект Консулт участва в изпълнението на проекти, финансирани от редица международни организации

Прочетете повече
Държавни органи и компании

Част от нашите клиенти на институционално ниво са повечето български министерства, национални компании и държавни предприятия, предоставящи обществени услуги

Прочетете повече
Общини и общински организации

Голяма част от българските общини са наши клиенти. Компанията е наясно със спецификата на органите на местно управление в страната

Прочетете повече
Партньори

„Инфрапроект консулт” ЕООД поддържа широка мрежа от външни специалисти и партньори. Компанията работи съвместно с български и чуждестранни компании

Прочетете повече